Dank Woord van onze Voorzitter Marc Hoozee TT 2016 gepost op 13/11/2016

Goede morgen Angora vrienden.

Bij deze wil ik alle mensen hartelijk bedanken die vorige week hebben mee gewerkt tijdens onze jaarlijkse T.T .2016. Het was terug een mooi weekend. Ook nog dank aan de mensen die tijdens het jaar onze buiten activiteiten in een mooi beeld hebben gebracht. Hopelijk kunnen we volgend jaar samen dit terug verwezenlijken. Nogmaals dank en groeten aan iedereen, jullie voorzitter Marc Hoozee

 

 

Ophok Plicht gepost door Jo Herman op 11/11/2016

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus legt de ophokplicht op voor alle professioneel gehouden pluimvee. Aanleiding is het opduiken van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 in onze buurlanden en elders in Europa. Dit virus wordt verspreid door wilde vogels. H5N8 is heel besmettelijk zodat minister Borsus, op advies van het Voedselagentschap en in overleg met de pluimveesector, met onmiddellijke ingang voorzorgsmaatregelen neemt. Professionelen moeten zoals gezegd de kippen ophokken, hobbyisten moeten hun dieren binnen voederen en drenken. Hobbyhouders krijgen ook de raad om hun dieren, waar mogelijk, af te schermen zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde vogels.

De voorbije weken zijn er in Hongarije, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, KroatiŽ en Nederland tientallen dode wilde watervogels gevonden, besmet met het H5N8-virus. Dit virus wordt door trekvogels meegebracht tijdens hun tocht naar het zuiden om te overwinteren. Het virus is heel besmettelijk en kan door wilde vogels makkelijk op pluimvee overgezet worden. Omdat de trekroutes ook over BelgiŽ lopen, heeft minister Borsus, op advies van het Voedselagentschap en in overleg met de pluimveesector, beslist om vanaf 10 november het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders, loopvogels uitgezonderd, in heel BelgiŽ te verplichten.

Bij het ophokken of afschermen van pluimvee worden de dieren op stal gehouden of wordt hun beloop zo afgeschermd met netten dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel van professionelen als van hobbyisten – moet binnen gebeuren en er mag daarvoor geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden. Minister Borsus raadt ook ten stelligste de hobbyhouders aan om hun dieren, waar mogelijk, af te schermen van wilde vogels.

Het virus is overigens nog niet aangetroffen in ons land. Om dat zo te houden, herinnert de minister ook aan de reeds bestaande bioveiligheidsmaatregelen zoals niet bij pluimvee komen indien je in risicogebied voor vogelgriep vertoefde, voertuigen bij terugkeer uit risicogebied onder toezicht ontsmetten en meer in het algemeen voertuigen ontsmetten na elk vervoer van pluimvee en eieren.

Minister Willy Borsus legt uit dat het hier om voorzorgsmaatregelen gaat die aanbevolen werden door het FAVV dat de situatie op de voet volgt. “Deze maatregelen worden ondersteund door de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Ik herinner eraan dat nog geen enkele uitbraak van vogelgriep is vastgesteld op ons grondgebied. Ik wil ook de consument geruststellen want pluimveevlees en eieren kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Het woord 'ophokplicht' bij een vogelgriepepidemie deed zijn intrede in de Nederlandse taal in oktober 2005. Toen werd de maatregel om pluimvee binnen te houden voor het eerst op grote schaal toegepast in Nederland en BelgiŽ. De ophokplicht gold opnieuw van 13 februari tot 30 april 2006 voor alle vogelhouders (ook hobbyisten) in Nederland, en van 1 maart tot 30 april 2006 in BelgiŽ.

Meer info: FAVV

Bron: Belga / eigen verslaggeving